Veterinárne služby v Senci

Komplexné služby

• preventívna medicína – vakcinácia, antiparazitárny program, koprologické vyšetrenie trusu, vyšetrenie krvi...
• čipovanie a vydávanie petpasov
• interná medicína
• stomatológia
• dermatológia
• gynekológia
• ultrasonografické vyšetrenie
• endoskopické vyšetrenie
• chirurgia mäkkých tkanív

Laboratórne vyšetrenia

• možnosť vyšetrenia základných biochemických parametrov na počkanie
• rýchlotesty na diagnostiku parvovirózy, FeLV/FIV...
• vyšetrenie biologického materiálu (krv, moč, trus, punktáty, novotvary.. )
• spolupráca s renomovanými laboratóriami na Slovensku a v zahraničí
• poradenstvo

Vybavenie

• otoskop
• štrbinová lampa
• mikroskop
• centrifúga
• zubný ultrazvuk
• usg
• rigídny endoskop
• sterilizátor
• biochemický analyzátor FUJI NX600
• germicídna lampa
• inhalačná anestetická súprava
• Beewair čistič vzduchu
• hematologický analyzátor Abaxis

Galéria ambulancie

<